top of page

ALGEMENE INVALSHOEK

Deze nota, welke een methodiek inhoudt voor het ontwikkelen van verkavelingen en woningen,
bestaat erin de gegeven toestand nauwkeurig te inventariseren en te analyseren. Deze
inventaris zal als axiomatisch vertrekpunt genomen worden voor de verdere creatieve ontwikkeling van het project. Ook al lijkt dit uitgangspunt banaal, het onderscheidt zich als alternatief voor het globale historisch gegroeide denken van de laatste eeuw. Sinds het modernisme vertrekken de stedenbouwkundige en de architect vooral vanuit een universeel model dat zich van boven uit opdringt aan de realiteit.

De methode voor de ontwikkeling van de voorgestelde projecten vertrekt van een meer bescheiden perspectief. We stellen ons de vraag wat de bestaande randvoorwaarden zijn waarop een creatief antwoord moet gevonden worden​.

bottom of page