top of page

SAMENWERKINGSVERBANDEN EN INTERNE ORGANISATIE

Tot op heden werkte enige vennoot Luc Van de Steene met enkele stagairs en bij uitgebreide projecten met tijdelijke werkkrachten. In de toekomst is het de bedoeling om het kantoor verder uit te bouwen met vaste collega’s in plaats van externe medewerkers. In dat kader engageert hij zich om RDBARCHITECTEN, met Architecten Benedikte De Baets en Luis Enrique Rivera Vigo, die hij op persoonlijke wijze kent, met wederzijds genoegen te integreren in zijn kantoor.

Voor belangrijke projecten zoals het Sint - Barbaracollege werkt Luc Van de Steene samen met het studiebureau BOUWADVIES IV te Drongen. Ir. Arch. Ignace Vermeersch en zijn collega’s Arch. Dave Deneir en Ir. Arch. Federik Saelens bieden ondersteuning bij de openbare aanbesteding, het opmaken van het bestek, de technische controle op de werken en de stabiliteit berekeningen.Voor de juridische klaarheid worden in tijdelijke verenigingen afzonderlijke overeenkomsten afgesloten volgens de taakverdeling.

Bij organisatorisch complexe dossiers , zoals verkavelingen of een masterplan  participeert Tony De Smul, een sociaal – politieke economist met levenslange professionele loopbaan in de vastgoed en projectontwikkeling. Die samenwerking startte eind de jaren negentig en nog actief tot op heden.

 

bottom of page