top of page

In deze verkaveling van 54 eengezinswoningen staan eenheid en rust centraal. De grootste uitdaging bestond erin de oppervlakte optimaal te benutten en ze tegelijk in evenwicht te brengen met de veel minder dichtbebouwde omliggende verkavelingen. Cruciaal punt hierbij was de percelen in de hoeken van de verkaveling, vaak hét grote struikelblok bij efficiënt grondgebruik, optimaal te benutten. Het resultaat bestaat uit een mix van 50 halfopen woningen en 4 rijwoningen met een grote groenzone in het hart van de verkaveling. De wisselende raampartijen, gevelvlakken en daken zorgen voor een speelse knipoog, zonder de algemene eenheid te verstoren.

bottom of page